Team

Volker Bott – Geschäftsführer bei KUBO Transport

Volker Bott
Geschäftsführer
Telefon: 02777 914916
volker.bott@
kubotransport.de

Marcel Bott – Geschäftsführer bei KUBO Transport

Marcel Bott
Geschäftsführer
Telefon: 02777 914931
marcel.bott@
kubotransport.de

Heide Bott – Buchhaltung bei KUBO Transport

Heide Bott
Buchhaltung
Telefon: 02777 914911
heide.bott@
kubotransport.de

Julia Bott – Finanzbuchhaltung bei KUBO Transport

Julia Bott
Finanzbuchhaltung
Personal
Telefon: 02777 914920
julia.bott@
kubotransport.de

Andreas Keksel – Fernverkehr bei KUBO Transport

Andy Keksel
Speditionsleiter
Telefon: 02777 914940
andy.keksel@
kubotransport.de

Christian van Berk – Fernverkehr bei KUBO Transport

Christian van Berk
Disposition Ausgang Fernverkehr
Telefon: 02777 914915
christian.vanberk@
kubotransport.de

Hansi Weyel - Werkstattleiter bei Kubo Transport

Jens Pittner
Disposition Eingang Fernverkehr
Telefon: 02777 914924
jens.pittner@
kubotransport.de

 

 

Celine greis – Nahverkehr bei KUBO Transport
Celine Greis
Disposition Nahverkehr / Container
Telefon: 02777 914935
celine.greis@
kubotransport.de
Hansi Weyel - Werkstattleiter bei Kubo Transport
Hansi Weyel
Werkstattleiter
Telefon: 02777 914921
hansi.weyel@
kubotransport.de
Wilfried Müller – Werkstatt bei KUBO Transport

Wilfried Müller
Werkstattverwaltung
Telefon: 02777 914933
wilfried.mueller@
kubotransport.de

Andrei Salar – Werkstattverwaltung bei KUBO Transport

Andrei Salar
Werkstattverwaltung
Telefon: 02777 914941
andrei.salar@
kubotransport.de

Volker Georg - KUBO Transport
Volker Georg
Betriebsleiter
(Niederlassung Dillenburg)
Telefon: 02771 32834
volker.georg@
kubotransport.de
Rony Diebel - KUBO Transport

Rony Diebel
Fernverkehr / Charter
Telefon: 02771 3607612
rony.diebel@
kubotransport.de

Mario Peter - KUBO Transport

Mario Peter
Lagerverwaltung
Telefon: 02771 3601968
mario.peter@
kubotransport.de